Menu

  VIETNAM A KAMBODŽA

  Redok

  REDOK TRAVEL, s.r.o.

  Pod Věží 4 568 02 Svitavy

  Telefon: 461 530 663

  Mobil:

  Email: info@redok.cz

  Email rezervace: info@redok.cz

  Web: www.redok.cz

  Pojištění CK: Stáhnout

  • 31.10. – 13.11.202414 dní (čt-st)
  • 2 dospělí
   Počet dospělých
   Počet dětí
  • Dvoulůžkový pokoj
  • Letecky, Praha
  • Polopenze
  • ID zájezdu: 474323015
  Cena za osobu
  NaN Kč

   Anotace

   Zažijte s námi nezapomenutelné dobrodružství v srdci jihovýchodní Asie na poznávacím zájezdu do Vietnamu a Kambodže! Navštívíme nejkrásnější a nejzajímavější místa této exotické oblasti, jako jsou chrámy Angkor Wat, jezero Tonle, Mramorové hory, jedinečnou oblast Sapa s jejími unikátními vesnicemi, rýžovými poli a domorodými kmeny, trh Bac Ha, historické Hue a mnoho dalšího. Poznáme krásná města jako Hoi An, Hanoj, která nám přinesou autentickou atmosféru jihovýchodní Asie. Během cesty si vychutnáme místní kuchyni, získáme hlubší porozumění k tamní kultuře a historii. V samém závěru zájezdu nás čeká jedna z nejpůsobivějších vietnamských scenérií úžasná zátoka Ha Long Bay. Připojte se k nám objevovat krásy a tajemství Indočíny

   Siem Reap - Angkor - Tonle Sap - Hoi An - vesnice Thanh Ha a Kim Bong - Mramorové hory - Hue - Hanoj - Sapa - trh Bac Ha - vesnice Ban Pho - Lao Cai - Cat Cat - Sin Chai - zátoka Ha Long Bay

   Zájezd provází Petr Horák, garance malé skupiny max. 11 – 12 osob.

   Program zájezdu

   1. den zájezdu 
   Odlet z Prahy z průvodcem do Kambodži.

   2. den zájezdu
   Po příletu na letiště do SIEM REAP brána Angkoru, transfer do hotelu. Dle časových možností procházka v Siem Reap, řada obchodů s uměleckými řemesly, kulturní město, které umožní nahlédnout do tradičního života místních obyvatel.

   3. den zájezdu
   Celodenní prohlídka jedinečné oblasti ANGKORU - jedna z nejvýznamnějších kulturních památek a jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v jihovýchodní Asii. V období 9. – 15. století zde leželo hlavní sídlo Khmerské říše a z té doby se zachovalo velké množství památek.  Areál se rozkládá na ploše větší než Paříž a zahrnuje desítky nádherných chrámových staveb se složitě vytesanými detaily. Stěny zdobí tančící dámy a lotosové květy, ze skal vystupují pětihlavá božstva naga (hadi). Před tisíci lety byl areál z neznámých důvodů opuštěn, ale v roce 1860 jej znovu objevil francouzský badatel Henri Mahouta a od té doby je korunou Kambodže. Prohlídka archeologického areálu Angkor -  brána Thom – kolosální lidské tváře vytesané do kamene, impozantní a centrální chrám Bayon, Královská ohrada, Phimeanakas, Sloní terasa, Terasa malomocného krále, největší a majestátní chrám Angkor Wat, který nechal vybudovat Súrjavarman II. jako svůj chrám a hrobku. Toto mistrovské architektonické dílo bylo postaveno ve 12. století a rozkládá se na ploše asi 210 hektarů. Navštívíme jedinečný pralesní chrám Ta Prohm - neuvěřitelná podívaná. Rostou zde obrovské fíkovníky a gigantické popínavé rostliny, které se objímají v kamenných základech stavby a vytvářejí dojem, že lidský výtvor byl zrekultivován mocnými silami přírody. V závěru dne si vychutnáme večeři formou bufetu a shlédneme představení Apsara. Nocleh v Siem Reapu.

   4. den zájezdu
   Ráno navštívíme unikátní plovoucí vesnici v blízkosti Siem Reap, kam poplujeme na tradiční dřevěné lodi po jezeře TONLE SAP "velké jezero" Kambodže a jedno z největších v Asii. Na plovoucích ostrůvcích se zde nacházejí školy, restaurace, nemocnice a mnoho dalšího. Poté přejezd na letiště a odpolední odlet do Danangu ve Vietnamu. Po příletu transfer na nocleh do Hoi An.

   5. den zájezdu  
   Dopoledne procházka starobylým romantickým městem HOI AN, úzké klikaté uličky, báječná atmosféra, návštívíme chrám Kwan, čínskou shromažďovací halu Phuc Kien, starý dům Tan Ky, Japonský krytý most Cau Nhat Ban – který kdysi spojoval dva světy, historické a kulturní muzeum v Hoi Anu a místní řemeslné dílny. Odpoledne si vychutnáme atmosféru řeky Tu Bon na lodním výletě, navštívíme hrnčířskou vesnici THANH HA, zde se seznámíme s každodenním životem místních obyvatel a ukázkami výroby keramických výrobků. Na závěr dne tesařská vesnice KIM BONG, prohlídka místních loděnic. Návrat na nocleh.

   6. den zájezdu
   Ráno přejezd do Hue, cestou navštívíme MRAMOROVÉ HORY (Marble Mountains) – krásná příroda Vietnamu - pět krasových útvarů (Ngu Hanh Son) je pojmenováno podle pěti živlů: Kim (kov), Thuỷ (voda), Mộc (dřevo), Hoả (oheň) a Thổ (země). Mramorové hory mají pro obyvatele středního Vietnamu po staletí zvláštní význam a starověcí Čamové uctívali zdejší krasové jeskyně jako duchovní místa. Nocleh v Hue.

   7. den zájezdu  
   HUE - císařské město, sídelní město poslední královské dynastie. Navštívíme císařskou citadelu dynastie Nguyenů (1802 - 1945). Poplujeme lodí po Voňavé řece k pagodě Thien Mu, která je nejstarší pagodou ve městě. Odpoledne návštěva královské hrobky Khai Dinh - směsice západní a východní architektury a královské hrobky Minh Mang - budeme ohromeni majestátností a symetrií architektonických staveb. Transfer na letiště a odlet do Hanoje na ubytování.

   8. den zájezdu
   Celodenní prohlídka města HANOJ, návštěva pamětihodností a dalších významných zajímavých míst, jako je Ho Či Minovo mauzoleum, Pagoda jednoho sloupu a Chrám literatury Van Mieu. Odpoledne návštěva Etnografického muzea a Muzea věznice Hoa Lo. Atmosféra oblasti jezera Hoan Kiem a procházka starým městem Old Quarter - úzké uličky s obchodníky, hromady skútrů, život lidí kteří žijí v nejstarších částech města. Před přesunem na nádraží, odkud pojedeme nočním vlakem do Lao Cai, shlédneme tradiční vodní loutkové představení. Přenocování v lůžkovém vlaku.

   9. den zájezdu  
   V časných ranních hodinách příjezd do LAO CAI. Snídaně v místní restauraci a přesun na největší a nejkrásnější místní trh BAC HA, obklopený strmými horami a rýžovými poli. Zde se setkáme se všemi skupinami menšin: kmeny Hmong, Tay, Thai, Dzao, Xa pho. Trhy nabízí kompletní sortiment potravin, ovoce, zeleniny, místní alkoholické nápoje – maniokové víno, rýžové víno, kukuřičnou pálenku aj. Z trhu se vydáme k paláci h'mongského krále (King Hoang A Tuong), který v roce 1920 postavili francouzští kolonisté a Číňané. Následuje krátký trek do vesnice BAN PHO. Prohlídka vietnamského a čínského přístavního ústí v LAO CAI. Nocleh v oblasti SAPA. Jedinečná krajina s bujnou zelení a rýžovými terasami.

   10. den zájezdu
   Ráno se vydáme na pěší túru z kopce do vesnice CAT CAT v údolí Muong Hoa. Vychutnáme si nádherné výhledy směrem k hoře Fansipanu (3143 m) - nejvyššímu vrcholu Vietnamu a Indočíny. Po příchodu do vesnice budeme mít možnost navštívit tradiční domky na kůlech etniky H'mongů a také pozorovat místní, jak tkají, vyšívají atd. Pokračujeme pěšky k dramatickému a malebnému vodopádu Cat Cat - skvělé místo pro fotografování. Další vesnicí je 3 km vzdálená SIN CHAI, ležící na úpatí hory FANSIPAN, "střecha Vietnamu a Indočíny". Odtud si vychutnáme jedinečné a úchvatné scenérie a propadneme kráse Sapy. Z Lao Cai odjedeme nočním vlakem do Hanoje.

   11. den zájezdu
   Ráno příjezd do Hanoje, snídaně v místní restauraci. Přejezd do zátoky HA LONG BAY - jedna z nejpůsobivějších vietnamských scenérií. Plavba mezi skalnatými Dračími zuby nám poskytne krásné výhledy, kde bezmála 3000 vápencových ostrovů vystupuje z průzračné smaragdové vody a splývá s oblohou. Vápencové krasové útvary jsou posety plážemi a nádhernými jeskyněmi. Vychutnáme si oběd a večeři na lodi****. Přenocování v kajutách – Deluxe Oceanview.

   12. den zájezdu
   Romantické ráno na lodi, východ slunce, snídaně, pokračování plavby zátokou Ha Long. Zážitkem bude i návštěva krasové jeskyně na sampanu. Před vyloděním a odjezdem do Hanoje občerstvení na lodi. Nocleh již v Hanoji.

   13. den zájezdu  
   Snídaně, rozloučení s Hanojí. V odpoledních hodinách transfer na letiště, odlet do ČR.

   14. den zájezdu
   Přílet do Prahy.

   Cena zahrnuje

   • let. přepravu Praha- Siem Reap, Hanoi - Praha, let. taxy,
   • transfery z/na letiště,
   • vnitrostátní přelety (Siem Reap - Danang, Hue - Hanoj),
   • dopravu minibusem po celou dobu zájezdu,
   • noční vlak Hanoj - Lao Cai - Hanoj (4lůžk. kabina),
   • 11x ubytování (z toho 8x hotel**** a 1x kajuta**** na plavbě Ha Long Bay – vždy 2lůžk. pokoje se soc. zařízením, 2x noční vlak – 4lůžk. kupé),
   • 11x snídani, 1x oběd na lodi (zátoka Ha Long Bay), 9x večeře,
   • minerální voda 2x 500 ml os/den,
   • vstupné dle programu,
   • průvodce CK a místního průvodce,

   Cena nezahrnuje

   • vstupné mimo program, fakultativní služby, bakšišné,
   • turistické vízum do Kambodže cca 35 USD a turistické vízum do Vietnamu cca 25 USD – vyřízení při příletu na letišti,     
   • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

   Fakultativní příplatek

   • 1lůžk. pokoj 9000 Kč, 
   • 2 lůžk. kupé ve vlaku 3500 Kč/os (obě cesty),
   • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 1660 Kč,

   Nástupní místa

   30.03. - 12.04. Odjezd L1
   31.10. - 13.11. Odjezd L1
   Přehled nástupních míst najdete ZDE.

   Podnadpis

   SKRYTÉ KLENOTY INDOČÍNY

   Podnadpis2

   POZNÁVACÍ ZÁJEZD VIETNAM, KAMBODŽA 2024

   Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan ...)

   hotel 4*, loď 4*, lůžk. vlak

   Ikony pro web

   tip

   Kapesné

   Ve Vietnamu je zvykem věnovat za veškeré poskytnuté služby – nosiči v hotelu, řidič v autobusu, místní průvodci,recepční apod.) spropitné - bakšišné! Částka se pohybuje kolem 60 USD/os./zájezd.

   Vstupní vízum

   turistické vízum do Kambodže cca 35 USD a turistické vízum do Vietnamu cca 25 USD – vyřízení při příletu na letišti

   Doprava

   Letecky na trase Praha- Siem Reap, Hanoi - Praha + vnitrostátní přelety, po destinaci se budeme pohybovat místní dopravou (vlak, loď)

   Ubytování

   UBYTOVÁNÍ
   11x ubytování (z toho 8x hotel**** a 1x kajuta**** na plavbě Ha Long Bay – vždy 2lůžk. pokoje se soc. zařízením, 2x noční vlak – 4lůžk. kupé)

   STRAVOVÁNÍ
   11x snídani, 1x oběd na lodi (zátoka Ha Long Bay), 9x večeře + minerální voda 2x 500 ml os/den. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.
   Kdy chcete cestovat?
   Zavřít
   březen
   poútstčtsone
   duben
   poútstčtsone
   1 den
   15 dní a více
   2 dospělí 0 dětí
   Vyberte cestující
   Zavřít
   Počet dospělých
   Počet dětí
   Vyberte
   Doprava
   Zavřít
   Vyberte
   Strava
   Zavřít
   0 Kč
   50 000 Kč a více
   CKSleva
   Mapa nedostupná

   Příplatky

   Zobrazit příplatky

   VIETNAM A KAMBODŽA

   • 31.10. – 13.11.2024, 14 dní (čt-st)
   • 2 dospělí
   • Dvoulůžkový pokoj
   • Letecky, Praha
   • Polopenze

   Nezávazná objednávka

   Objednavatel

   Cestující

   Objednavatel je také cestujícím

   Dospělý cestující 2

   Povinné údaje jsou označeny *

   Tento zájezd se řídí ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Všechny potřebné podklady dle tohoto zákona jsou uvedeny v daných nabídkách, což je popis hotelu, kategorie, cenové podmínky atd. Tyto informace udává pořádající cestovní kancelář. Pořádání zájezdu se řídí podle všeobecných podmínek organizující cestovní kanceláře REDOK TRAVEL, s.r.o. , ič 25258281, které obdržíte společně se smlouvou o zájezdu.