Menu
  • Polsko
  • POLSKO - ADVENTNÍ KRAKOV - MĚSTO KRÁLŮ

  POLSKO - ADVENTNÍ KRAKOV - MĚSTO KRÁLŮ

  Redok

  REDOK TRAVEL, s.r.o.

  Pod Věží 4 568 02 Svitavy

  Telefon: 461 530 663

  Mobil:

  Email: info@redok.cz

  Email rezervace: info@redok.cz

  Web: www.redok.cz

  Pojištění CK: Stáhnout

  • 30.11. – 01.12.20242 dní (so-ne)
  • 2 dospělí
   Počet dospělých
   Počet dětí
  • Dvoulůžkový pokoj
  • Bus, Olomouc
  • Snídaně
  • ID zájezdu: 474325274
  Cena za osobu
  NaN Kč

   Anotace

   Za vánočním kouzlem do adventního Krakova, adventní zájezd do jednoho z nejkrásnějších evropských měst na řece Visle, renesančního skvostu a města legend, na jehož podobě se podíleli renomovaní umělci a architekti z Itálie a Nizozemí, historické domy a paláce, proslulý městský trh Sukennica, pohádkové betlémy, obchody, stánky s místními specialitami, příjemné kavárny a návštěva Solného dolu Wieliczka. Určitě ochutnáme i místní vyhlášené preclíky.

   Program zájezdu

   1. den zájezdu:
   Odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách (cca 8:30 hod. překročení hranic z ČR). Dopoledne příjezd do Krakova (UNESCO), prohlídka historického centra "Jagellonské perly" v meandru řeky Visly, dominanta města pahorek Wawel s impozantním Královským zámkem a gotickou katedrálou sv. Stanislava a Václava – místo korunovace a posledního odpočinku polských králů. Procházka Starým městem po Královské cestě, Kanovnická ulice – nejkrásnější ulice starého Krakova, Hlavní náměstí s pouličními kavárnami, úchvatným Mariánským kostelem a impozantní historickou tržnicí Sukiennice v jeho středu. Individuálně možnost návštěvy muzea Czartoryski s obrazem Dáma s hranostajem od Leonarda da Vinci. Jedinečná vánoční atmosféra adventních trhů na Hlavním a Malém náměstí, nepřeberná nabídka místních kulinářských specialit. Večer ubytování v hotelu, případná večeře.

   2. den zájezdu:
   Po snídani prohlídka úchvatných podzemních sálů, kaplí a klikatých chodeb solného dolů WIELICZKA (Unesco). Dech nám vyrazí impozantní rozměry podzemní kaple sv. Kingy vyzdobené solnými sochami a plastikami vytvořenými místními horníky. Následuje KRAKOV –  bývalá židovská čtvrť KAZIMIERZ (UNESCO). Původní „srdce“ a obchodní centrum čtvrti v okolí Široké ulice s nejstaršími synagogami, dnes shluk příjemných restaurací a kaváren. Procházka na Nové náměstí s původními masnými krámy a návštěva jedné ze synagog. Do odjezdu opět poznávání historického centra KRAKOVA, Jagellonská univerzita, univerzitní kolej Collegium Maius s orlojem, prstenec parků Planty po obvodu starého města, polská secese v krakovských kostelech. V odpoledních hodinách odjezd do ČR (přejezd hranic do ČR v cca 19:00 hod.).

   Cena zahrnuje

   • dopravu lux. klim. busem,
   • 1x ubytování v hotelu***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
   • 1x snídani formou bufetu,
   • průvodce CK.

   Cena nezahrnuje

   • vstupné,
   • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.

   Fakultativní příplatek

   • 1lůžk. pokoj 600 Kč,
   • 1x večeře 480 Kč,
   • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 80 Kč
   • solný důl Wieliczka (záloha) – dospělý 750 Kč, děti a studenti do 26 let a senioři od 65 let – 650 Kč 

   Nástupní místa

   30.11. - 01.12. odjezd A + Olomouc, Ostrava
   14.12. - 15.12. odjezd A+ Olomouc, Ostrava
   Přehled nástupních míst najdete ZDE.

   Podnadpis

   A SOLNÝ DŮL WIELICZKA

   Podnadpis2

   ADVENTNÍ KRAKOV, VÁNOČNÍ TRHY 2024

   Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan ...)

   hotel***

   Ikony pro web

   oblíbené

   Příznaky termínů

   PL806-23-2%Doobsazení pro ženu

   Doprava

   Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

   Ubytování

   UBYTOVÁNÍ
   1x ubytování v hotelu *** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

   STRAVOVÁNÍ
   1x snídaně formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

   Vstupné

   ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2023) – ceny v PLN
   Krakov – Wawel královské komnaty 35 PLN, snížené 25 PLN
   Krakov – Wawel kostel sv. Gereona 10 PLN, snížené 5 PLN
   Krakov – Wawel klenotnice 35 PLN, snížené 25 PLN
   Krakov – Wawel zbrojnice 20PLN, snížené 15 PLN
   Krakov – Stará Synagoga 18 PLN, skupinová 14 PLN

   DOPORUČENÉ KAPESNÉ
   Doporučujeme na vstupy cca 120 PLN, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

   Solný důl Wieliczka – doplňující informace:
   Během přibližně 2hodinové prohlídky sejdete dolů více než 800 schodů celkem a pak teprve nahoru pojedete výtahem. Možnost výtahem dolů, a to pouze polovinu schodů, je za poplatek 250 zlotých pro skupinu (35 osob) a dle aktuálních možností.

   MĚNA A KURZ
   Polský zlotý (značení PLN), 1 PLN = cca 5,7 Kč
   https://www.kurzy.cz/kurzy-men/prevodnik-men/PLN-CZK/

   Další informace

   CESTOVNÍ DOKUMENTY
   Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

   CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
   Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

   Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

   Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
   Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
   Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
   Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
   Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
   Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
   Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
   Pojištění storna zájezdu 15 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)

   Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

   Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

   Další informace

   ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
   Síťové napětí v Polsku je, jako v České republice 230 V. Zástrčky je s dvojicí kulatých kolíků s průměrem 4,8 mm a roztečí 19 mm. Zásuvka má pak dva otvory pro kolíky, kovové uzemňovací písky na horní a spodní straně a vodí zářezy po stranách. Zástrčka i zásuvka jsou symetrické. Pro naše kulaté tříkolové zástrčky je nutný adaptér, pro naše ploché dvoukolíkové zástrčky adaptér nutný není.

   VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
   Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

   Velvyslanectví Varšava - Ambasada Republiki Czeskiej
   ul. Koszykowa 18, 00-555 Warsaw
   Telefon: +48/225251-850,890, OEÚ +48/225251-857,856, hospodář +48/225251-864, přidělenec obrany +48/225251-872,873
   Fax: +48/225251898, KO +48/226217234, OEÚ +48/225251877, přidělenec obrany +48/226255370
   Nouzová linka: +48/608298988 - v mimopracovní době pouze pro případy nouze českých občanů na území Polska
   E-mail: warsaw@embassy.mzv.cz
   Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 08.00 - 16.30
   úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí - čtvrtek 09.00 - 12.00

   Konzulární oddělení velvyslanectví Varšava
   Al. Róz 12, 00 556 Varšava, Polsko, 00-556 Warsaw
   Telefon: +48/225251850, +48/225251890, služba po pracovní době : +48/608298988
   Fax KO: +48/226217234
   Nouzová linka: +48/608298988
   E-mail: warsaw@embassy.mzv.cz
   Konzulární působnost: pro celou Polskou republiku
   Provozní hodiny úřadu pro veřejnost: pondělí - čtvrtek 09 - 12.00

   DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
   Tel. předvolba: +48
   112 bezplatná tísňová linka (jak z mobilního telefonu, tak z pevné linky)
   997 policie (doporučení – volat raději 997, linka 112 bývá často nedostupná)
   998 hasiči
   999 zdravotnická záchranná služba
   986 obecní (městská) policie

   DOPORUČENÍ PRO TURISTY
   DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
   http://drozd.mzv.cz
   Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

   CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
   Osoby přijíždějící do Polska z jiného členského státu mají právo jednorázově dovézt bez cla věci zakoupené během cesty pod podmínkou, že jsou určeny k osobnímu užitku a jsou v omezeném množství (v souladu se zněním čl. 34 polského zákona o spotřební dani). Jedná se například o maximálně:

   800 kusů cigaret
   400 kusů malých doutníků (do 3 g jeden)
   200 kusů doutníků
   1kg tabáku
   10 litrů destilátu
   20 litrů vermutu
   90 litrů vína (v tom maximálně 60 litrů perlivého)
   110 litrů piva

   Osoby, které nedovršily 17 let věku nemohou převážet alkohol a tabákové výrobky. Zaniká možnost žádat o vrácení VAT (DPH) na zboží zakoupené v Polsku. Více informací najdete na webové stránce: https://granica.gov.pl/faq.php

   DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
   • Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
   • Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
   • CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
   • Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
   • Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
   • Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
   • Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
   • Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
   • CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

   V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

   Program zájezdu
   dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!

   Hodnocení našich klientů

   6.12.2021
   Děkuji za zájezd, moc se mi líbil a pan průvodce Aleš Jůza byl naprosto špičkový.

   Ivana H.
   Kdy chcete cestovat?
   Zavřít
   duben
   poútstčtsone
   květen
   poútstčtsone
   1 den
   15 dní a více
   2 dospělí 0 dětí
   Vyberte cestující
   Zavřít
   Počet dospělých
   Počet dětí
   Vyberte
   Doprava
   Zavřít
   Vyberte
   Strava
   Zavřít
   0 Kč
   50 000 Kč a více
   CKSleva
   Mapa nedostupná

   Příplatky

   Zobrazit příplatky

   POLSKO - ADVENTNÍ KRAKOV - MĚSTO KRÁLŮ

    • Polsko
    • POLSKO - ADVENTNÍ KRAKOV - MĚSTO KRÁLŮ
   • 30.11. – 01.12.2024, 2 dní (so-ne)
   • 2 dospělí
   • Dvoulůžkový pokoj
   • Bus
   • Snídaně

   Nezávazná objednávka

   Objednavatel

   Cestující

   Objednavatel je také cestujícím

   Dospělý cestující 2

   Povinné údaje jsou označeny *

   Tento zájezd se řídí ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Všechny potřebné podklady dle tohoto zákona jsou uvedeny v daných nabídkách, což je popis hotelu, kategorie, cenové podmínky atd. Tyto informace udává pořádající cestovní kancelář. Pořádání zájezdu se řídí podle všeobecných podmínek organizující cestovní kanceláře REDOK TRAVEL, s.r.o. , ič 25258281, které obdržíte společně se smlouvou o zájezdu.