Menu

  JARNÍ BENELUX

  Redok

  REDOK TRAVEL, s.r.o.

  Pod Věží 4 568 02 Svitavy

  Telefon: 461 530 663

  Mobil:

  Email: info@redok.cz

  Email rezervace: info@redok.cz

  Web: www.redok.cz

  Pojištění CK: Stáhnout

  • 26.04. – 01.05.20246 dní (-st)
  • 2 dospělí
   Počet dospělých
   Počet dětí
  • Dvoulůžkový pokoj
  • Bus, Brno
  • Snídaně
  • ID zájezdu: 2327580
  Cena za osobu
  NaN Kč

   Anotace

   Zájezd do zemí plných květin, lahodných sýrů, větrných mlýnů, malých městeček s kouzelnými zákoutími, to jsou státy Beneluxu. Vdechneme slaný vítr od moře, projdeme se podél polí tulipánů, nasajeme atmosféru z obrazů starých mistrů v Amsterdamu, Bruggách a Gentu. Navštívíme i zahradu Evropy Keukenhof a evropský Manhattan Rotterdam.

   Brusel - Gent - Bruggy - Rotterdam - Keukenhof - Amsterdam

   Program zájezdu

   1. den zájezdu
   Odjezd z ČR ve pozdních večerních hodinách (cca 22:30 hod. překročení hranic z ČR).

   2. den zájezdu
   Ráno příjezd do BRUSELU, prohlídka tzv. "hlavního města Evropy", historické náměstí Grand Place s cechovními domy a údajně nejkrásnější radnicí, Královský dům, symbol města Manneken Pis, katedrála sv. Michaela a Gudala. Přejedeme i k Atomiu, znázorňující model krystalové mřížky železa. Stavba se stala atrakcí světové výstavy Expo v roce 1958, variantně můžete navštívit Mini Europe Park s hlavními památkami staré Evropy. Všechny vzory jsou vyrobeny s mimořádnou přesností v poměru 1:25 a nezapomeňte ochutnat skutečný zázrak Bruselu - belgické vafle. K večeru odjezd na ubytování.

   3. den zájezdu
   Ráno prohlídka vlámského města GENT, protkaného vodními kanály. Město bylo ve středověku považováno za konkurenta Paříže, historické jádro, malebné nábřeží Graslei, úžasně zachované cechovní domy, dominanta města Belfort, katedrála sv. Bavona. Následují „Benátky severu“, romantické město BRUGGY, kde na nás v každé ulici čeká prodejna s krajkami a vyhlášené belgické pralinky. Prohlídka středověkého historického centra na ostrově (UNESCO), náměstí Burg s radnicí Stadhuis, zvonice, bazilika Svaté Krve, gotický kostel Panny Marie - Michelangelovo sousoší Madony s dítětem vytvořené z bílého mramoru, tzv. Bruggská madona. Po prohlídce přejezd na ubytování.

   4. den zájezdu
   Po snídani nás čeká ROTTERDAM – evropský Manhattan, kombinace originální moderní architektury s mrakodrapy, ultra moderními stavbami a staré části města. Starý přístav Oude Haven, nejstarší přístav města, historické lodě v přístavišti, Kubuswoningen – krychlové domy - působivé stavby moderního Rotterdamu, vyhlídková věž Euromast. Zbytek dne bude věnovaný světově proslulému a nejslavnějšímu květinovému parku KEUKENHOF.

   5. den zájezdu
   Dnešní den strávíme v korunovačním městě AMSTERDAM, náměstí Dam, Královský palác, malé uličky s krámky, květinový trh, brusírny diamantů, fakult. Muzeum Vincenta van Gogha (muzeum schraňuje většinu Van Goghových prací) nebo Rijksmuseum (největší státní muzeum v Nizozemsku s kolekcí nizozemských mistrů), fakult. projížďka lodí po kanálech. Večer odjezd do republiky.

   6. den zájezdu
   Ráno návrat do ČR (přejezd hranic do ČR v cca 07:30 hod).

   Cena zahrnuje

   • dopravu lux. klim. busem (v případě svozu z nástupních míst k hlavnímu autobusu využívá CK svozová auta nebo prostředky hromadné dopravy),
   • 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
   • 3x snídani,
   • průvodce CK

   Cena nezahrnuje

   • vstupné vč. parku Keukenhof - v případě, že nemáte zájem o návštěvu Keukenhofu, prosíme o nahlášení v CK,
   • pobytovou taxu,
   • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

   Fakultativní příplatek

   • 1lůžk. pokoj 2900 Kč, 
   • muzeum Van Gogh - vstupné a rez. poplatek 570 Kč (záloha), do 18 let zdarma - nutná rezervace v CK, 
   • dům Anny Frankové - vstupné a rez. poplatek 440 Kč dospělý, 210 Kč děti 10 – 17 let (záloha),
   • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 270 Kč

   Nástupní místa

   26.04. - 01.05. odjezd A, B + Plzeň
   Přehled nástupních míst najdete ZDE.

   Podnadpis

   A KVĚTINOVÝ PARK KEUKENHOF + BRUGGY

   Podnadpis2

   POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO BENELUXU 2024

   Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan ...)

   hotel

   Ikony pro web

   oblíbené@tip

   Doprava

   Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

   Ubytování

   UBYTOVÁNÍ
   3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

   STRAVOVÁNÍ
   3x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

   Vstupné

   ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z. r. 2023) – ceny v EUR (€)
   Brusel                 Antomium - 16 €
   Brusel                 Atomium + Minieurope - 31,30 € combi ticket dospělý, senioři 30 €, děti 24 €
   Brusel                 metro - 1 hodinová jízdenka 2,60 € a 24 hodinová 7,80 €
   Bruggy               loď - 12 €
   Bruggy               zvonice - 15 €
   Gent                   st. Bavo - 16 €  
   Gent                   Belfort - 14 €
   Gent                   Gravensteen  -12 €  
   Rotterdam          Euromast - 16,50 € (včetně Euroscoop), senioři 15 € (včetně Euroscoop)
   Amsterdam        plavba po grachtech - 20 €
   Amsterdam        Královský palác - 10 €
   Amsterdam        Nový kostel - 9 €
   Amsterdam        Starý kostel - 9 €
   Amsterdam        Rijksmuseum - 22,50 €
   Amsterdam        brusírna diamantů - zdarma
   Amsterdam        muzeum Van Gogh 20 €. (nutná rezervace a záloha 570,- Kč v CK předem)
   Amsterdam        dům Anne Frank 16 €. (nutná rezervace a záloha 440,- Kč v CK předem)
   Keukenhof         květinový park - 18,50 €, děti 9 €
   Jízdenka            městská doprava - 3,40  €, celodenní 9 €

     
   DOPORUČENÉ KAPESNÉ
   Doporučujeme na vstupy cca 240 € dle individuálního zájmu o návštěvu objektů, není podmínkou všechny navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.
    
   MĚNA A KURZ
   EURO (značení EUR nebo €)
   https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EUR-euro/

   Další informace

   CESTOVNÍ DOKUMENTY
   Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

   CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
   Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

   Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

   Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
   Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
   Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
   Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
   Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
   Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
   Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
   Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
   Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč
   Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč

   Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

   Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

   Další informace

   ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
   Síťové napětí v Holandsku je jako v České republice 220 V. Zástrčky mají dva kolíky s kruhovým průřezem. Ve většině hotelů najdete zásuvky pro holicí strojky, nabíječky mobilních telefonů i fény. Euroadaptér (většinou se dá půjčit na recepcích hotelů či campingů).

   VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
   Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

   Belgie - Velvyslanectví Brusel - Ambassade de la République tchèque
   154, Avenue Adolphe Buyl, 1050 Bruxelles
   Telefon: +322 6418930, sekretariát vv +322 6418932, zást.vv. +322 6418935, konzulát +322 6418941, FHÚ +322 6418933
   Fax: +322 6418931
   Nouzová linka: +324 77/257104 (linka výhradně pro občany ČR v nouzi či ohrožení zdraví a života)
   E-mail: brussels@embassy.mzv.cz
   Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 08.00 - 16.30
   Poznámka: Velvyslanectví je zavřené ve dnech českých svátků

   Nizozemsko - Velvyslanectví Haag - Embassy of the Czech Republic
   Paleisstraat 4, 2514 JA Den Haag
   Telefon: +31(0)70/3130031, sekretariát +31(0)70/3130011, KO +31(0)70/3130018
   Fax: +31(0)70/3563349
   Nouzová linka: +31/641/315128
   E-mail: hague@embassy.mzv.cz
   Provozní hodiny úřadu (pro telefonické dotazy): 09.00 - 16.00
   Úřední hodiny konzulárního úseku pro veřejnost: pondělí 12.00 - 15.00, úterý, středa 09.00 - 11.30

   DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
   Belgie:
   Tel. předvolba: +32
   Lékařská služba první pomoci: 100
   Policie: 101
   Belgický červený kříž: 105

   Nizozemsko:
   Tel. předvolba: +31
   Policie, záchranka, hasiči: 112
   Místní policie: 0900 8844
   Pobřežní hlídka: 0900 0011
   Lékařská pohotovost: 0900 1515
   Voda, elektrika, atd.: 0800 9009


   DOPORUČENÍ PRO TURISTY
   DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
   http://drozd.mzv.cz
   Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

   CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
   Belgie:
   Od celních poplatků je osvobozen neobchodní dovoz.
   Pro dovoz a vývoz valut nejsou stanovena žádná omezení. Občanům EU se doporučuje být finančně vybaven v závislosti na délce a chrakteruý pobytu. Výše finančních prostředků není pevně stanovena.
   Zakázaný nebo omezený je dovoz:
   - některých druhů živých zvířat, rovněž i jejich částí (ulity, krokodýlí zuby, želví krunýře atd.), či výrobky z nich (slonovinové sošky),
   - některé druhy rostlin,
   - různé výrobky z masa a některé uzeniny,
   - střelné a bodné zbraně,
   - předměty kulturní či náboženské hodnoty, starožitnosti.
   Při cestování se psem, kočkou a fretkou je nutný Evropský pas vydaný a vyplněný veterinářem. Kromě toho musí být zvíře identifikovatelné buď tetováním nebo mikročipem a očkované proti vzteklině.

   Nizozemsko:
   Fyzická osoba může bezcelně dovézt a vyvézt z Nizozemska zboží sloužící k osobní potřebě.
   Bezcelně lze dovézt:
   - 10 litrů alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 22 %
   - 20 litrů meziproduktu (např. vermut, likér apod.)
   - 90 litrů vína,
   - 110 litrů piva
   - 800 ks cigaret
   - 400 ks cigárek a doutníků o váze menší než 3 gr/kus
   - 1 kg tabáku.
   Dovozní restrikce se vztahují na dovoz a vývoz chráněných druhů živočichů a rostlin, zbraně a munice, drogy atd.. U dovozu a vývozu peněžní hotovosti nad 10.000 EUR může celní správa kontrolovat původ peněz.
   DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
   • Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
   • Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
   • CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
   • Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
   • Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
   • Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
   • Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
   • Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
   • CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

   V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

   Program zájezdu
   dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!

    

   Kdy chcete cestovat?
   Zavřít
   prosinec
   poútstčtsone
   leden
   poútstčtsone
   1 den
   15 dní a více
   2 dospělí 0 dětí
   Vyberte cestující
   Zavřít
   Počet dospělých
   Počet dětí
   Vyberte
   Doprava
   Zavřít
   Vyberte
   Strava
   Zavřít
   0 Kč
   50 000 Kč a více
   CKSleva
   Mapa nedostupná

   Příplatky

   Zobrazit příplatky

   JARNÍ BENELUX

   • 26.04. – 01.05.2024, 6 dní (-st)
   • 2 dospělí
   • Dvoulůžkový pokoj
   • Bus
   • Snídaně

   Nezávazná objednávka

   Objednavatel

   Cestující

   Objednavatel je také cestujícím

   Dospělý cestující 2

   Povinné údaje jsou označeny *

   Tento zájezd se řídí ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Všechny potřebné podklady dle tohoto zákona jsou uvedeny v daných nabídkách, což je popis hotelu, kategorie, cenové podmínky atd. Tyto informace udává pořádající cestovní kancelář. Pořádání zájezdu se řídí podle všeobecných podmínek organizující cestovní kanceláře REDOK TRAVEL, s.r.o. , ič 25258281, které obdržíte společně se smlouvou o zájezdu.