Menu

  HOLANDSKO - VELIKONOCE A TULIPÁNY

  Stravování

  Snídaně

  Doprava

  Bus
  Cena za osobu
  od  7 535 Kč

   Anotace

   Pastva pro oči, zázraky jarní přírody, to je zájezd do Holandska v době Velikonoc. Využijte volné dny a vydejte se pokochat barevnou krásou. Poznejte kouzlo jarního Holandska v jeho největším květu. Zájezd nás provede nezapomenutelnými místy plných vůní, chutí, historie a tradic. Navštívíme burzu květin v Aalsmeeru, „klenot na vodě“ Amsterdam se svou sítí kanálů, květinových trhů a vyhlášených muzeí, Rotterdam s moderní architekturou i dobovým přístavem, písečné pláže Scheveningenu, Picassův Volendam a turistické srdce kraje – Zaanse Schans. Program završíme návštěvou legendárního parku Keukenhof, který nerozlučně patří k zemi, tak jako větrné mlýny, dřeváky, sýry a rybářská městečka. Nabídne se nám i možnost vyjížďky do jarních květinových lánů v blízkosti parku. Užijte si Velikonoce 2025 v Holandsku.

   Aalsmeer – Amsterdam – Rotterdam – Scheveningen – Volendam – Zaanse Schans – park a květinová pole Keukenhof

   Program zájezdu

   1. den zájezdu:
   Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.

   2. den zájezdu:
   Ráno návštěva největší květinové burzy na světě v AALSMEERU, jež si vydobyl renomé nejvýznamnějšího nizozemského střediska pěstování květin. Zbytek dne bude patřit korunovačnímu městu Nizozemska AMSTERDAMU, květinový trh, historie, památky, náměstí Dam, brusírna diamantů. Možnost fakultativní projížďky lodí po grachtech nebo návštěva světoznámých muzeí Van Gogh Museum či Dům Anne Frankové.

   3. den zájezdu:

   Dnešní den zahájíme prohlídkou města ROTTERDAM s kolosálními mosty, které spojují břehy rozdělené řekou Maas. Čeká nás Starý přístav, červený most, dobový Het Witte Huis – nejstarší evropský mrakodrap, Kubuswoningen – žluté krychlové domy, desingová tržnice Markthal a dva symboly města – monumentální Erasmův most a vyhlídková věž Euromast. Následuje krátká procházka a prohlídka lázeňského městečka SCHEVENINGEN – městská čtvrť Haagu, dlouhé písečné pláže, mořské akvárium, molo z počátku 20. století. V odpoledních hodinách nás čeká VOLENDAM, historické rybářské městečko, které učarovalo i Picassovi, láká svou atmosférou turisty z celého světa. Staré centrum připomínající podobu rybářské osady z 17.-19. století, atmosféra výborného jídla, palačinek, vaflí, mořských plodů. K největším atrakcím města patří tradiční kroj, dřevěné domky a malé grachty. Prohlídka je spojená s návštěvou sýrové farmy s možností degustace a nákupu sýrů. Návrat na ubytování.

   4. den zájezdu:
   Turistické srdce kraje – obydlený skanzen s dřevěnými domy, větrnými mlýny, ukázky výroby dřeváků, sýrů nebo čokolády ZAANSE SCHANS. Skanzen dokumentuje historii regionu kolem řeky Zaan v provincii Noord Holland. Na jednom místě je tak soustředěno vše, co byste chtěli v Holandsku vidět. Zbytek dne strávíme ve světově proslulém, největším a nejslavnějším květinovém parku Holandska KEUKENHOFU (cca 20 eur), kde každý rok na 32 ha vykvete kolem 6 milionů cibulovin, hlavně tulipánů, narcisů a hyacintů. Právě v dubnu je vše v plném květu. Expozice se nachází jednak venku v zahradách, a jednak také ve vnitřních pavilonech. Park nabízí možnost zapůjčení kol a projížďky mezi rozkvetlými květinovými lány tulipánů v blízkosti parku – jedinečná podívaná a pastva pro oči. V podvečerních hodinách odjezd ČR.

   5. den zájezdu:
   V ranních hodinách příjezd (Praha cca 06:00 hod) a dále dle míst nástupů.

   Cena zahrnuje

   • dopravu lux. klim busem (v případě svozu z nástupních míst k hlavnímu autobusu využívá CK svozová auta nebo prostředky hromadné dopravy),
   • 2x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
   • 2x snídani,
   • průvodce CK

   Cena nezahrnuje

   • vstupné vč. parku Keukenhof – v případě, že nemáte zájem o návštěvu Keukenhofu, prosíme o nahlášení do CK,
   • pobytovou taxu,
   • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

   Fakultativní příplatek

   • 1lůžk. pokoj 2500 Kč,
   • muzeum Van Gogh – záloha na vstupné a rez. poplatek 590 Kč, do 18 let zdarma – rezervace nutná při objednání zájezdu,
   • dům Anne Frankové – záloha na vstupné a rez. poplatek 440 Kč dospělý, 210 Kč děti 10–17 let – rezervace nutná při objednání zájezdu,
   • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 230 Kč

   Nástupní místa

   17.04. - 21.04. odjezd A, B + Plzeň
   Přehled nástupních míst najdete ZDE

   Sleva

   • 3. osoba na pokoji na přistýlce 500 Kč

   Podnadpis

   KVĚTINOVÁ POLE, KEUKENHOF, AMSTERDAM A ROTTERDAM

   Podnadpis2

   ZÁJEZD HOLANDSKO 2025

   Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan ...)

   hotel

   Ikony pro web

   tip

   Doprava

   Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

   Ubytování

   UBYTOVÁNÍ
   2x ubytování v hotelu – 2lůž. pokoje s příslušenstvím

   STRAVOVÁNÍ
   2x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

   Vstupné

   ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2023) - ceny v EUR (€)
   Amsterdam Plavba po grachtech 20 €
   Amsterdam Královský palác 10 €
   Amsterdam Nový kostel 9 €
   Amsterdam Starý kostel 9 €
   Amsterdam Rijksmuseum 22,50 €
   Amsterdam Brusírna diamantů zdarma
   Rotterdam - věž Euromast 12,50 €, dítě 4-11 let 9 €, senioři 65+ 11 €
   Zaanse Schans skanzen zdarma
   Aalsmeere - květinová burza - 9,50 €
   Amsterdam Muzeum Van Gogh - záloha na vstupné a rez. poplatek 590 Kč, do 18 let zdarma – rezervace nutná při objednání zájezdu
   Amsterdam dům Anne Frank - záloha na vstupné a rez. poplatek 440 Kč dospělý, 210 Kč děti 10–17 let – rezervace nutná při objednání zájezdu,
   Jízdenka městská doprava 3,40 €, celodenní 9 €
   Keukenhof květinový park cca 20 €, děti 10 €

   DOPORUČENÉ KAPESNÉ
   Doporučujeme na vstupy cca 150 €,  není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

   MĚNA A KURZ
   EURO (značení EUR nebo €)
   https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EUR-euro/

   Další informace

   CESTOVNÍ DOKUMENTY
   Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

   CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
   Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

   Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

   Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
   Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
   Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
   Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
   Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
   Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
   Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
   Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
   Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč
   Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč

   Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

   Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

   Další informace

   ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
   Síťové napětí v Holandsku je jako v České republice 220 V. Zástrčky mají dva kolíky s kruhovým průřezem. Ve většině hotelů najdete zásuvky pro holicí strojky, nabíječky mobilních telefonů i fény. Euroadaptér (většinou se dá půjčit na recepcích hotelů či campingů).

   VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
   Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

   Velvyslanectví Haag - Embassy of the Czech Republic
   Paleisstraat 4, 2514 JA Den Haag
   Telefon: +31(0)70/3130031, sekretariát +31(0)70/3130011, KO +31(0)70/3130018
   Fax: +31(0)70/3563349
   Nouzová linka: +31/641/315128
   E-mail: hague@embassy.mzv.cz
   Provozní hodiny úřadu (pro telefonické dotazy): 09.00 - 16.00
   Úřední hodiny konzulárního úseku pro veřejnost: pondělí 12.00 - 15.00, úterý, středa 09.00 - 11.30

   DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
   Tel. předvolba: +31
   Policie, záchranka, hasiči: 112
   Místní policie: 0900 8844
   Pobřežní hlídka: 0900 0011
   Lékařská pohotovost: 0900 1515
   Voda, elektrika, atd.: 0800 9009


   DOPORUČENÍ PRO TURISTY
   DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
   http://drozd.mzv.cz
   Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

   CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
   Fyzická osoba může bezcelně dovézt a vyvézt z Nizozemska zboží sloužící k osobní potřebě.
   Bezcelně lze dovézt:
   - 10 litrů alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 22 %
   - 20 litrů meziproduktu (např. vermut, likér apod.)
   - 90 litrů vína,
   - 110 litrů piva
   - 800 ks cigaret
   - 400 ks cigárek a doutníků o váze menší než 3 gr/kus
   - 1 kg tabáku.
   Dovozní restrikce se vztahují na dovoz a vývoz chráněných druhů živočichů a rostlin, zbraně a munice, drogy atd.. U dovozu a vývozu peněžní hotovosti nad 10.000 EUR může celní správa kontrolovat původ peněz.
    
   DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
   • Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
   • Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
   • CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
   • Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
   • Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
   • Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
   • Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
   • Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
   • CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

   V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

   Program zájezdu
   dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!

   Kdy chcete cestovat?
   Zavřít
   květen
   poútstčtsone
   červen
   poútstčtsone
   1 den
   15 dní a více
   2 dospělí 0 dětí
   Vyberte cestující
   Zavřít
   Počet dospělých
   Počet dětí
   Vyberte
   Doprava
   Zavřít
   Vyberte
   Strava
   Zavřít
   0 Kč
   50 000 Kč a více
   CKSleva
   Mapa nedostupná

   Uvedená cena je pravidelně či online aktualizována, ale i přesto může dojít k její změně. Důvodem může být aktuální obsazenost, vyprodání daných míst či jiné faktory ovlivňující cenu zájezdu. Po provedení rezervace zájezdu Vám bude platná cena sdělena a finální cena bude uvedena ve smlouvě o zájezdu.

   Tento zájezd se řídí ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Všechny potřebné podklady dle tohoto zákona jsou uvedeny v daných nabídkách, což je popis hotelu, kategorie, cenové podmínky atd. Tyto informace udává pořádající cestovní kancelář. Pořádání zájezdu se řídí podle všeobecných podmínek organizující cestovní kanceláře REDOK TRAVEL, s.r.o. , ič 25258281, které obdržíte společně se smlouvou o zájezdu.