Menu

  ADVENTNÍ BUDAPEŠŤ

  Stravování

  Snídaně

  Doprava

  Bus
  Cena za osobu
  od  3 501 Kč

   Anotace

   Adventní zájezd 2023 - Budapešť královna Dunaje, město historie, krásných památek, lázní a v době adventu i krásných vánočních trhů, především těch na náměstí Vörösmarty, kde každoročně nechybí vánoční koncerty a ukázky lidové tvorby. V samotném centru města na nás bude čekat vánoční punč, svařák, typický langoš, trdelníky pečené na dřevěném uhlí nebo vrstvený dort s ořechy, mákem a švestkami. Tady si naše chuťové buňky přijdou na své. Prožijte s námi adventní víkend v Budapešti, která byla v minulých létech vyhlášena za město nejkrásnějších vánočních trhů Evropy.

   Program zájezdu

   1. den zájezdu
   Odjezd z ČR v ranních hodinách přes Slovensko do Maďarska. V poledne BUDAPEŠŤ, prohlídka, nákupy ve Velké městské tržnici – 3 patra, více než 100 ochodů, tradiční maďarské potraviny a lokální dobroty, možnost oběda. Odpoledne městská část Buda, procházka po Hradním návrší s Budínským hradem, prohlídka korunovačního Matyášova chrámu a Rybářských bašt s úchvatným výhledem na budovu Parlamentu. V podvečer městská část Pešť, která se v době adventu změní v jeden velký vánoční trh. Ty nejstarší a nejvelkolepější vánoční trhy v Budapešti najdeme na náměstí Vörösmarty. Jen 10 minut pěšky od náměstí Vörösmarty narazíme na další vyhlášené trhy, a to na náměstí přímo před bazilikou sv. Štěpána. I tady voní klobásky, svařáky, langoše nebo třeba trdelníky, bývá tu kluziště a laserová projekce promítaná přímo na baziliku. Ne nadarmo patří zdejší trhy k nejkrásnějším v Evropě. Večer ubytování v hotelu s možností večeře.

   2. den zájezdu
   Po snídani pěší prohlídka městské části Pešť bazilika sv. Štěpána, velkolepá stavba Parlamentu, Dunajské nábřeží s památníkem bot, náměstí Svobody, náměstí Vörösmarty s věhlasnou Gerbeaudovou cukrárnou, židovská čtvrť s Velkou synagogou – největší židovský chrámem Evropy, spleť propojených dvorů, starých židovských domů a další zajímavosti nebo místo programu ve městě variantně pro zájemce fakult. relaxace v secesních termálních lázních Széchenyi – jeden z největších lázeňských komplexů Evropy (nutná rezervace předem on-line na https://jegyek.szechenyifurdo.hu/list/). Celodenní vstupné cca 12500 HUF, uvedené vstupné je základní, senioři, děti, studenti mají obvykle slevy. Odjezd cca v 15 hodin do ČR, návrat ve večerních hodinách.

   Cena zahrnuje

   • dopravu lux. klim. busem (v případě svozu z nástupních míst k hlavnímu autobusu využívá CK i svozová auta nebo prostředky hromadné dopravy),
   • 1x ubytování v hotelu*** 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
   • 1x snídani,
   • průvodce CK

   Cena nezahrnuje

   • vstupné v průběhu zájezdu, pobytovou taxu, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

   Fakultativní příplatek

   • 1lůž.pokoj 1000 Kč,
   • 1x večeře 880 Kč,
   • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 90 Kč

   Nástupní místa

   07.12. - 08.12. Odjezd A (Olomouc na dotaz)
   14.12. - 15.12. Odjezd A (Olomouc na dotaz)
   Přehled nástupních míst najdete ZDE

   Podnadpis

   NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ TRHY EVROPY

   Podnadpis2

   ADVENTNÍ ZÁJEZD BUDAPEŠŤ 2024

   Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan ...)

   hotel

   Ikony pro web

   oblíbené

   Doprava

   Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

   Ubytování

   UBYTOVÁNÍ
   1x ubytování v hotelu*** 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

   STRAVOVÁNÍ
   1x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

   Vstupné

   ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2023) – ceny v HUF a €
   Matyášův chrám – individuální vstupné 2 500 HUF, věž 2 900 HUF
   Rybářská bašta – vyhlídková terasa cca 1 200 HUF
   Labyrint na Hradním návrší – individuální 4 000 HUF (skupina min. 15 os.) 2 500 HUF
   Bazilika sv. Štěpána – vstupné dobrovolně povinné 2000 HUF
   Velká synagoga Dohány 7 000 HUF
   Lázně Széchenyi – celodenní vstup víkendy a svátky 34€
   Jízdenka MHD Budapešť 350 HUF/os. v automatu, 450 HUF/os. u řidiče, 530 HUF přestupní, 10 jízdenek 3 000 HUF, 65+ zdarma
    
   DOPORUČENÉ KAPESNÉ
   Doporučujeme na vstupy cca 25 000 HUF, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

   Vstupné do některých lázní je možno platit vedle forintů i v € popřípadě i platební kartou. (Při platbě v € je zpět vraceno v HUF, a to ve značně nevýhodném kurzu.) V případě zvýhodněných skupinových cen je však podmínkou, aby min. 21 osob hradilo vstup ve stejné měně. V opačném případě není na skupinovou slevu nárok.

   UPOZORNĚNÍ
   Do plaveckých bazénů v lázních je nezbytné mít koupací čepici. Lze mít vlastní, nebo jí zakoupit na místě (cca 1000 HUF).

   MĚNA A KURZ
   Maďarský forint (značení HUF), 1 HUF = cca 0,071 Kč; 100 HUF = cca 7 Kč
   https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/HUF-madarsky-forint/

   Další informace

   CESTOVNÍ DOKUMENTY
   Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

   CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
   Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

   Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

   Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
   Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
   Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
   Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
   Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
   Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
   Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
   Pojištění storna zájezdu 15 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)

   Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

   Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

   Další informace

   ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
   Napětí: 230 V, Frekvence: 50 Hz. Zástrčka typu C je tvořena 2 hroty (tzv. eurozástrčka). Tyto zástrčky jdou kromě Velké Británie a Irska použít v celé Evropě. Ve většině hotelů najdete zásuvky pro holicí strojky, nabíječky mobilních telefonů i fény. Euroadaptér (většinou se dá půjčit na recepcích hotelů či campingů).

   VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
   Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

   Velvyslanectví Budapešť - Cseh Köztársaság Nagykövetsége
   Rózsa utca 61., 1064 Budapest
   Telefon: +361/4625010,11, sekret.-4625013, 12, KO-4625014, 25, 26, konzul-4625024, OEÚ-4625038,15, hospodář-4625020 účetní 4625021
   Nouzová linka: +36/309247081
   E-mail: budapest@embassy.mzv.cz
   Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 07.45 - 16.15
   Úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí - pátek 09.00 - 11.00

   Konzulární oddělení velvyslanectví Budapešť
   Szegfú utca 4, 1063 Budapest VI., 1064 Budapest
   Telefon: sekretariát +361/4625014, vízový úsek-4625025, 4625026, 4625027, konzul-4625024
   Fax: +361/3519189
   E-mail: budapest@embassy.mzv.cz
   Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 07.45 - 16.15
   Úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí - pátek 09.00 - 11.00

   České centrum Budapešť
   Szegfű utca 4., 1063 Budapest
   Telefon: +361/4625066
   E-mail: ccbudapest@czech.cz
   Web: www.czechcentres.cz/budapest
   Provozní hodiny úřadu: pondělí - čtvrtek 09.00 - 17.00, pátek 09.00 - 14.00

   DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
   Policie: 107 nebo 112
   Záchranka: 104
   Hasiči: 105
   Informace o telefonních číslech v Maďarsku: 198

   DOPORUČENÍ PRO TURISTY
   DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
   http://drozd.mzv.cz
   Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

   CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
   Od 1. ledna 2009 lze bezcelně ze zemí vně EU ( Srbsko, Ukrajina) dovézt výrobky podléhající spotřební dani a určené pro osobní potřebu v níže uvedeném množství na osobu:
   Tabákové výrobky (výhradně v případě cestujících starších 17 let) v silniční, železniční a lodní dopravě
   40 ks cigaret
   nebo 20 ks doutníčků
   nebo 10 ks doutníků
   nebo 50 gramů tabáku

   Alkoholické výrobky (výhradně v případě cestujících starších 17 let)
   - celkem 1 litr alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 22 objemových procent
   - celkem 2 litry alkoholu a alkoholických nápojů s obsahem alkoholu nejvýše 22 objemových
   procent, nepočítaje v to nešumivé víno a pivo
   - celkem 4 litry nešumivého vína
   - 16 litrů piva

   Pohonné hmoty (výhradně v případě cestujících starších 17 let)
   Pohonné hmoty nacházející se v běžné nádrži motorového dopravního prostředku
   a pohonné hmoty dovážené v přenosné nádrži v množství nejvýše 10 litrů.

   Jiné zboží
   Kromě výše zmíněného zboží lze bezcelně a bez daně dovážet zboží v hodnotě do 300 EUR, resp. 430 EUR v letecké dopravě.
   Cestující ve věku do 15 let mohou - nezávisle na druhu dopravy - dovážet zboží v hodnotě do 150 EUR.

   Další podmínkou bezcelního a nezdaněného dovozu je, aby:
   - dovoz byl příležitostného charakteru (v rozumném časovém úseku neprobíhal jako součást řady dovozů),
   - sestával výhradně ze zboží určeného pro osobní spotřebu rodinných příslušníků nebo určeného jako dárek,
   - jeho charakter a také množství dováženého zboží nebyly takové, aby nasvědčovaly dovozu pro obchodní účely.

   DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
   • Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
   • Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
   • CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
   • Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
   • Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
   • Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
   • Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
   • Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
   • CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

   V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret deklarované v odbavení.

   Program zájezdu
   dle katalogu, může být však přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu vyhrazena!

   Kdy chcete cestovat?
   Zavřít
   květen
   poútstčtsone
   červen
   poútstčtsone
   1 den
   15 dní a více
   2 dospělí 0 dětí
   Vyberte cestující
   Zavřít
   Počet dospělých
   Počet dětí
   Vyberte
   Doprava
   Zavřít
   Vyberte
   Strava
   Zavřít
   0 Kč
   50 000 Kč a více
   CKSleva
   Mapa nedostupná

   Uvedená cena je pravidelně či online aktualizována, ale i přesto může dojít k její změně. Důvodem může být aktuální obsazenost, vyprodání daných míst či jiné faktory ovlivňující cenu zájezdu. Po provedení rezervace zájezdu Vám bude platná cena sdělena a finální cena bude uvedena ve smlouvě o zájezdu.

   Tento zájezd se řídí ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Všechny potřebné podklady dle tohoto zákona jsou uvedeny v daných nabídkách, což je popis hotelu, kategorie, cenové podmínky atd. Tyto informace udává pořádající cestovní kancelář. Pořádání zájezdu se řídí podle všeobecných podmínek organizující cestovní kanceláře REDOK TRAVEL, s.r.o. , ič 25258281, které obdržíte společně se smlouvou o zájezdu.