Menu

  JARNÍ MORAVA A MANDLOŇOVÉ SADY – HUSTOPEČE

  Stravování

  Snídaně

  Doprava

  Bus
  Cena za osobu
  od  3 579 Kč

   Anotace

   Velmi úspěšný zájezd loňského roku na jarní Moravu v květu mandloví, který spojuje nádhernou krásu rozkvetlých mandloňových sadů s bohatou kulturní historií regionu. Během zájezdu budete mít příležitost zažít folklór, tradice a atmosféru vinných sklepů. Hlavním lákadlem zájezdu jsou nepochybně mandloňový sad v Hustopečích, kde kvetoucí stromy vytvářejí nádhernou kulisu, připomínající mnohdy pohádkovou scenérii. Procházka mezi rozkvetlými mandloňovými květy je nejen vizuálním zážitkem, ale také chvilkou k relaxaci a obdivu krásy přírody. Navíc vás čeká unikátní soustava sklípků ve Vrbicích, muzeum vinařské obce Kobylí, Čejkovice, Templářské sklepy, Borkovany – kde se seznámíte s výrobou kraslic místními malérečkami. Pro milovníky českého filmového dědictví je připravena návštěva četnické stanice v Kuřimi, známé z natáčení populárního seriálu "Četnické humoresky". Na závěr zájezdu skvost Moravského krasu – Kateřinská jeskyně.
   Pojďte s námi prozkoumat krásy Moravy a nechte se pohltit atmosférou, která spojuje historii, lidové tradice, gurmánské zážitky a přírodu do jedinečného celku.

   Zájezd provází Jiří Hanzlík.

   Olešnice – kostel sv. Barbory – Hustopeče – mandloňové sady – Vrbice – rozhledna Stezka pod vinohrady – Kobylí – Čejkovice – Templářské sklepy – Borkovany – Kuřim – Moravský kras – Kateřinská jeskyně

   Program zájezdu

   1. den zájezdu
   V ranních hodinách odjezd (Praha cca 6:00 hod) a dále dle míst nástupu na Moravu. První zastávkou bude OLEŠNICE – zdejší modrotisková dílna rodiny Danzingerů zastupuje tradiční Olešnický modrotisk, datovaný již k roku 1816. Od roku 2018 je modrotisk jako nehmotné kulturní dědictví zapsáno na listině UNESCO (v 5 zemích). Seznámíme se s touto tradicí na vlastní oči a na závěr si můžeme něco zakoupit pro výzdobu nadcházejících svátků. V Adamově navštívíme KOSTEL SV. BARBORY Světelský oltář – unikátně dochovaná památka na území ČR – torzo oltáře z cisterciáckého kláštera ve Zwettlu. Vznik je datován do roku 1525, komentovaná prohlídka. HUSTOPEČE – první gurmánskou zastávkou bude návštěva mandlárny, kde se od majitelky rodinné firmy dozvíme zajímavosti o historii pěstování a zpracování mandloní, budeme degustovat 3 druhy Mandlovek, mandlovou kávu či paštiku a další delikatesy. MANDLOŇOVÉ SADYprocházková trasa nádhernou kulisou sadů na zdejší rozhlednu (cca 2,3 km)

   2. den zájezdu
   Malebné obce známé svým folklórem, tradičními hodnotami a pohostinností. Vinné sklepy, které zde nalezneme, nás seznámí s bohatou vinařskou tradicí Moravy.
   VRBICE – procházka unikátní soustavou sklípků a odsud trasa k populární rozhledně STEZKA NAD VINOHRADY, odkud sejdeme do další vinařské obce KOBYLÍ, kde navštívíme krásné místní muzeum, jenž je zaměřeno na zdejší folklor. ČEJKOVICE vinařská obec spojená s řádem Templářských rytířů. Prohlídka firmy Sonnentor – nová prohlídková trasa nás seznámení s moderní výrobou biočaje a biokoření. TEMPLÁŘSKÉ SKLEPY – jedinečná exkurze do dějin Templářů (sklepy jsou datovány do 13 stol.) a historické i současné výroby vína, spojená s degustací a možným nákupem produktů.

   3. den zájezdu
   BORKOVANYbarevný svět kraslic. Hlavním lákadlem pro milovníky tradičního umění je místní MUZEUM KRASLIC, které se pyšní širokou a unikátní sbírkou tohoto mistrovského řemesla. Muzeum nás provede historií výroby kraslic, ukáže různé regionální styly a prezentuje mistrovské práce místních maléreček. Dozvíme se zde mnoho o tradicích, které se v oblasti kolem Borkovan udržují již po generace. KUŘIM – pro milovníky českého filmového dědictví je připravena návštěva četnické stanice, známé z natáčení populárního seriálu "Četnické humoresky". Místní nadšenci nás seznámí i s tím, co jste neviděli a upřesní, co bylo filmaři a scénáristy dobově upraveno pro dnešního diváka. KATEŘINSKÁ JESKYNĚ – pohádkový skvost MORAVSKÉHO KRASU bude naší poslední zastávkou na zájezdě, který nám přiblížil pestrou paletu moravského kulturního dědictví. Od krojů a lidových tradic po vinařské umění a kouzlo kvetoucích sadů. Odjezd domů po trase dle nástupních míst, Praha cca 20:30 hod.

   Cena zahrnuje

   • dopravu klim. busem (v případě svozu z nástupních míst k hlavnímu autobusu využívá CK svozová auta nebo prostředky hromadné dopravy),
   • 2x ubytování v pensionu ve Velkých Bílovicích – 2lůžkové pokoje s příslušenstvím,
   • 2x snídani,
   • průvodce CK

   Cena nezahrnuje

   • vstupné,
   • fakult. služby
   • exkurze s ochutnávkou a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“

   Fakultativní příplatek

   • 1lůžk. pokoj 700 Kč,
   • 2x večeře 500 Kč,
   • pojištění storna zájezdu 90 Kč

   Nástupní místa

   14.03. - 16.03. odjezd C
   21.03. - 23.03. odjezd C
   Poznámka: nástupní místo Brno není možné. Další nástupní místa na trase možná po dohodě v CK
   Přehled nástupních míst najdete ZDE

   Sleva

   • 3. osoba na pokoji 200 Kč

   Podnadpis

   ZA TRADICEMI A FOLKLÓREM MORAVY

   Podnadpis2

   ZÁJEZD JIŽNÍ MORAVA – HUSTOPEČE 2025

   Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan ...)

   hotel

   Ikony pro web

   tip

   Doprava

   Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

   Ubytování

   Ubytování
   2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím

   Stravování

   snídaně, za příplatek večeře

   Vstupné

   Orientační ceny vstupů (z roku 2023):
   Olešnice - Olešnický modrotisk - 100,- Kč
   Hustopeče - Mandlárna - 300,- Kč
   Čejkovice - firma Sonnentor - 130,- Kč
                    - Templářské sklepy - 190,- Kč prohlídka s degustací
   Kateřinská jeskyně - 140,- Kč

   Ceny vstupů jsou pouze orientační, uvedeny vždy v plné sazbě pro dospělého. Většina z navštěvovaných objektů poskytuje slevy pro seniory nad 65 let a mládež do 15 let.  

   DOPORUČENÉ KAPESNÉ
   Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 900,- Kč (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů).

   Další informace

   Cestovní dokumenty
   Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené.
   Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje.
   CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí.

   Cestovní pojištění
   Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

   Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřeno pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

   Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění, jste pojištěni v následujícím rozsahu:

   Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
   Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
   Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
   Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hospitalizace + nemoc) 600 Kč/den
   Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
   Pojištění zavazadel 20 000 Kč / kus (max. 40.000 Kč)
   Pojištění stornovacích poplatků (80%) max. do výše 15 000 Kč
   Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR).
   U zájezdů v hodnotě vyšší než 19 000,- Kč doporučujeme přiobjednat rozšířené připojištění storna zájezdu. Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu.

   Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou.
   Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

   Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz

   Další informace

   Důležitá telefonní čísla České republiky
   Policie: 158
   Záchranná služba: 155
   Hasiči: 150
   Tísňová linka: 112

   Důležitá upozornění
   • Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel jménem a CK REDOK.
   • Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. Pokud se z nějakých důvodů není klient schopen dostavit k odjezdu autobusu, je povinen se telefonicky ohlásit průvodci nebo posádce autobusu. V případě úrazu nebo jiné zdravotní újmy dbejte na neprodlené uvědomění průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. (nejde-li o letecký zájezd či zájezd, kde je nutný dojezd na trajekt apod., zde je čekací doba pouze 30 min.). Pokud se klient opozdí o více než je stanoveno, je pouze jeho záležitostí, jak se na vlastní náklady dostane za skupinou nebo do ČR. Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
   • CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
   • Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
   • Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
   • Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
   • Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
   • Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
   • CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

   Hodnocení našich klientů

   2.4.2024
   Dobrý den,

   Ze zájezdu Jarní Morava jsme byli nadšeni. Program byl poskládaný tak, že jsme viděli spoustu míst, která by jsme nejspíš při individuálním výletu nenavštívili a zároveň pod vedením ostříleného, ale pro Redok nového průvodce Jirky Hanzlíka, vše probíhalo v naprosté pohodě. Žádný spěch, žádné nervy a spousta informací. Oceňovali jsme také to, že pan průvodce jel už z Prahy a už v průběhu cesty nám komentoval zajímavosti, které jsme potkávali. Tohle jsme vážně moc oceňovali!
   Autobus byl čistý a pan řidič Pavel byl usměvavý, vstřícný, profesionální a protože si rozuměli i s panem průvodcem, vládla dokonalá pohoda.
   Pro nás je v tuto chvíli jednička Jirka Hanzlík!!!
   Ještě jednou děkujeme!
   Ivana a Vladimír V.
   Kdy chcete cestovat?
   Zavřít
   květen
   poútstčtsone
   červen
   poútstčtsone
   1 den
   15 dní a více
   2 dospělí 0 dětí
   Vyberte cestující
   Zavřít
   Počet dospělých
   Počet dětí
   Vyberte
   Doprava
   Zavřít
   Vyberte
   Strava
   Zavřít
   0 Kč
   50 000 Kč a více
   CKSleva
   Mapa nedostupná

   Uvedená cena je pravidelně či online aktualizována, ale i přesto může dojít k její změně. Důvodem může být aktuální obsazenost, vyprodání daných míst či jiné faktory ovlivňující cenu zájezdu. Po provedení rezervace zájezdu Vám bude platná cena sdělena a finální cena bude uvedena ve smlouvě o zájezdu.

   Tento zájezd se řídí ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Všechny potřebné podklady dle tohoto zákona jsou uvedeny v daných nabídkách, což je popis hotelu, kategorie, cenové podmínky atd. Tyto informace udává pořádající cestovní kancelář. Pořádání zájezdu se řídí podle všeobecných podmínek organizující cestovní kanceláře REDOK TRAVEL, s.r.o. , ič 25258281, které obdržíte společně se smlouvou o zájezdu.