Menu

  Obchodní podminky

  Obchodní podmínky CA Levné Zájezdy s.r.o.

   

  Úvod

  Cestovní agentura Levné Zájezdy (LZ) je autorizovaným prodejcem zájezdů pořádaných cestovními kancelářemi. Tato činnost je prováděna na základě řádných smluv o zprostředkování prodeje zájezdů uzavřených s jednotlivými CK. Našimi partnery jsou pouze CK s dlouholetou tradicí, které jsou řádně pojištěny proti úpadku. Doklad o pojištění CK zasíláme zákazníkovi spolu s cestovní smlouvou. Při zprostředkování prodeje zájezdu pro cestovní kancelář usazenou na území jiného státu předkládáme zákazníkovi na jeho žádost k nahlédnutí také opis oprávnění k provozování cestovní kanceláře včetně jeho úředně ověřeného překladu.

   

  Ceny zájezdů a slevy

  Nabízíme u přeprodávaných zájezdu stejné ceny a podmínky jako pořádající CK, včetně slev za včasné rezervace a slev stálých zákazníků! Nabídka zájezdů je sestavována a pravidelně aktualizována na základě elektronicky přijímaných dat od cestovních kanceláří, které jsou pořadatelem zájezdů. Veškeré údaje v tomto elektronickém katalogu jsou platné v době zadání. LZ nezodpovídá za jejich případné následné změny.  Všechna práva vyhrazena. LZ si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů, závazná pro prodávajícího i kupujícího je pouze cena uvedená na platné cestovní smlouvě.

   

  Rezervace

  Zájezd rezervujte pomocí rezervačního formuláře, který naleznete u každého zájezdu na našich stránkách. Zaslání nezávazné rezervace je nejrychlejší způsob, jak zájezd rezervovat a ověřit si, zda je zájezd volný. Obratem Vám přijde e-mailem potvrzení o přijetí nezávazné rezervace naše operátorka ověří, zda je zájezd volný a zpravidla do hodiny (v pracovní dobu) Vás kontaktuje e-mailem nebo telefonicky s kompletní kalkulací k zájezdu a dobou rezervace popř. s alternativní nabídkou, pokud je k dispozici. Pokud s kalkulací souhlasíte, zašlete nám e-mailem jména cestujících, data narození a korespondenční adresu. Operátorka Vás znovu telefonicky kontaktuje a domluví se s Vámi na způsobu předání cestovní smlouvy k podpisu (e-mailem, poštou) a způsobu úhrady zájezdu, který vám nejvíce vyhovuje vzhledem k délce rezervace. Jakmile zájezd uhradíte, zašlete nám doklad o platbě spolu s podepsanou cestovní smlouvou e-mailem nebo poštou. Název cestovní kanceláře, která zájezd pořádá, naleznete na stránce konkrétního zájezdu dole v levém roku pod ikonou „CK“ . Odesláním rezervace zákazník souhlasí se svým zařazením do zákaznického systému LZ  (viz. bod 10).

   

  Vyřízení rezervací

  Po přijetí vaší rezervace provede LZ rezervaci zájezdu vám bude zaslána emailem cestovní smlouva s potřebnými pokyny na úhradu zájezdu. Zákazník je povinen zaslat podepsanou smlouvu zpět obratem do LZ a to v co možná nejkratší době.  Termíny pro platbu zálohy nebo doplatku je nutné brát jako závazné. LZ nejsou odpovědné za následky způsobené opožděním platby ze strany zákazníka (ze strany CK může dojít ke stornu rezervace nebo zájezdu). Cestovní smlouva se stává závaznou v okamžiku zaplacení zálohy.V případě, že zájezd není možné rezervovat přímo z naší webové stránky (off-line nabídka)  je nutné zájezd objednat prostřednictvím naší (Nezávazné objednávky). Po jejím přijetí provedou LZ rezervaci zájezdu. To je možné v průběhu provozní doby CK i LZ. Některé CK nemají o víkendech otevřeno, tedy objednávka bude vyřízena v takovém případě v nejbližší pracovní den. V případě, že vybraný zájezd již není dostupný, LZ neprodleně kontaktují klienta a dohodnou další postup.

   

  Platba

  U zájezdů s odletem za více než 30 dní stačí jako potvrzení rezervace uhrazení zpravidla 50 % zálohy. Doplatek zájezdu je nutné uhradit 30 dní před odletem. U zájezdů s odletem za méně než 30 dní (last minute) hradí zákazník jednorázově v plné výši uvedené ceny. Platbu provádí klient na účet bankovním převodem. Hotovostní platby Levné Zájezdy pro urychlení a zjednodušení platebního procesu  nepřijímají. Klient platí zájezd na účet pořádající cestovní kanceláře, pouze pokud je obdrží tuto informaci v instrukcích zaslaných v e-mailové korespondenci či telefonicky naším operátorem např. v případě, kdy může hrozit prodlení s platbou u Last minute produktů. Pro úhradu zájezdu si můžete vybrat některou z následujících možností:

  poštovní složenkou

  bankovní převod včetně internetového bankovnictví

  Rezervace se stává závaznou v okamžiku zaplacení zálohy!

  Naše čísla účtů : Česká Spořitelna  - 4368312/0800 pro platby v CZK
                                                     

  Cestovní doklady

  Potřebné doklady - vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od LZ nebo příslušné CK. Závisí na termínu a na zemi, kterou chce zákazník navštívit. Doklady jsou doručeny cca týden před odjezdem a např. letenky mohou být předány až přímo na letišti.

   

  Zájezdy na vyžádání

  U některých zájezdů je nutné vyžádat zájezd nejdříve u tamního partnera CK (hotel v zahraničí apod.). V takovém případě jsou LZ oprávněny požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100% ještě před rezervací zájezdu, která při úspěšné rezervaci je ihned závaznou a vztahují se na ní ihned storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace se vždy vrací záloha v plné výši, pokud si zákazník nevybere jiný zájezd.

   

  Storno podmínky

  Již objednaný zájezd je možné stornovat následovně:

  - až do okamžiku složení zálohy nebo podpisu smlouvy bez storno poplatků.

  - po uzavření cestovní smlouvy a úhradě zálohy, či celé částky - podle storno podmínek dané CK.

  Stornování od cestovní smlouvy  musí být provedeno výhradně písemnou formou s podpisem objednavatele a zasláno na e-mailovou adresu poradce@levnezajezdy.cz  zároveň zasláno na emailovou adresu, či faxové číslo CK. Kontakty jsou uvedeny v každé cestovní smlouvě.

   

  Reklamace

  Klient je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno na místě samém (v destinaci v průběhu dovolené). Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Reklamaci služeb lze uplatnit v místě poskytování služeb u delegáta pořádající CK, a to písemně či ústně.

  V případě, že reklamace nebude vyřízena na místě samém, je třeba ji uplatnit po návratu z dovolené u pořádající CK, nejlépe zasláním doporučenou poštou na adresu sídla LZ, případně na adresu sídla pořádající CK. V případě, že se rozhodnete zaslat písemnou reklamaci přes naší kancelář, použijte e-mail poradce@levnezajezdy.cz nebo doporučeně na adresu sídla LZ. Levné Zájezdy jsou v tomto vztahu cestovní agenturou, tudíž dle zákona NEZODPOVÍDAJÍ za služby poskytnuté cestovní kanceláří a také NEVYŘIZUJE jejich jménem reklamace. Výjimkou jsou prodeje vlastních produktů, kde reklamaci řešíme přímo s klientem.  Po obdržení je reklamace zaslána pořadateli zájezdu, který je povinen se k ní vyjádřit do zákonem stanovené lhůty.

   

  Odmítnutí klienta

  LZ si vyhrazují právo odmítnout klienta, který opakovaně zasílá rezervace neúplně nebo nesprávně vyplněné nebo takové, které vyplní s vědomím, že zájezd úmyslně nezaplatí. Stejně tak mohou LZ odmítnout klienta, který nezaplatil zálohu nebo částku po potvrzení rezervace nebo nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu bez udání důvodu ve více, než jednom případě.

   

  Osobní údaje

  Některé údaje (především jméno, příjmení, bydliště) poskytované klientem při využívání tohoto serveru a služeb LZ, jsou osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Proto prohlašujeme, že s nimi budeme nakládat v souladu s tímto zákonem, neboť veškeré Vaše údaje považujeme za vysoce důvěrné a použijeme je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k obchodním a marketingovým účelům. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Podle zákona máte kdykoli právo písemně žádat LZ  o sdělení informace o tom, jakým způsobem jsou tyto osobní údaje zpracovávány. Vaše osobní údaje jsou uloženy na zabezpečeném serveru ve vlastnictví LZ.

   

  Pokud byste čemukoli nerozuměli, popř. měli nějaké další otázky  kontaktujte nás